معرفی یک فرهنگ

رستوران ما به منظوره معرفی فرهنگ کشورمان توسط غذاهای محلی ایران در فرانسه باز شده است. بوفه آزاد (سلف سرویس) رستوران یک راه عالی برای لذت بردن از انواع غذا های مختلف ایرانی میباشد. ما با ایجاد یک محیط فرهنگی همراه با موسیقی و تاریخ ایران در قلب فرانسه توانسته ایم فرهنگ کشورمان را نه تنها برای فرانسوی ها بلکه تمام مردم جهان که برای بازدید به پاریس می آیند مورد توجه قرار دهیم به طوری که بیشتر بازدیدکنندگان و مشتریان ما بعد از آشنایی با رستوران ما و فرهنگ ایران برای بازدید از ایران مشتاق شده اند. و از طرفی با وجود طعم ها و غذا هایی از شمال تا جنوب و شرق تا غرب ایران رستوران مارا به بخش کوچکی از ایران تبدیل کرده است.